To år på rad forsynte Skagerak Mobil Energi ren energi til Rørafestivalen. Dette gjorde at det ikke var behov for å benytte svært (250kW) forurensende dieselaggregat og man hadde en helt utslippsfri drift av festivalområdet.  

Noe av forbruket ble forsynt direkte fra strømnett og mye av effektkrevende utstyr som scene, lyd og lys ble forsynt direkte fra batteri uten tilknytning til strømnettet. 

Prosjektoppstart: 2022 og 2023