I forbindelse med bygging av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt var det behov for midlertidig strømtilførsel for heisekran og annet småelektrisk utstyr i forbindelse med forberedende arbeider. I stedet for å plassere ut dieselaggregat, så hjalp Skagerak Mobil Energi kunden med strømtilførsel helt uten nettilknytning. Løsningen kan settes opp og være i drift i løpet av få dager. 

Det ble levert Mobil Energi frem til provisorisk strømnett var på plass i området. 

Prosjektoppstart: September 2022