Ny hovedledning for VA-anlegg til nytt høydebasseng til Skien kommune. Her ble to forskjellige elektriske gravemaskiner benyttet på hver side av VA-grøften (CAT320 Z-line og Volvo EC230 Electric) for å håndtere både oppgraving og gjengraving samtidig. Det ble benyttet offgrid ladeløsning med høy effekt på hver side av grøften som ble flyttet jevnlig i takt med fremdrift til prosjektet.  

Maskinene ladet med inntil 200kW ladeeffekt i lunsjen og holdt dermed ut resten av arbeidsdagen. 

Prosjektoppstart: August 2022