Byggeprosjekt hvor det benyttes elektrisk gravemaskin som lynlades i lunsjen med ladehenger. 

Prosjektoppstart: April 2024