Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har et stort energibehov, men ved å benytte seg av mobile batterier, som rullerer mellom anleggsplass og ladeplass, slipper utbygger å bygge elektriske anlegg med en høyere kapasitet enn det man har bruk for senere. Konseptet med mobile batterier til utslippsfrie anleggsplasser løser en stor utfordring for bygg- og anleggsbransjen.  

I prosjektet Drammen stasjon – Sundhaugen, har NCC tatt i bruk batteriene til sine anleggsmaskiner i samarbeid med Bane NOR og Skagerak Energi. 

«Jernbanen er en viktig del av det grønne skiftet, og Bane NOR har et mål om å være en drivkraft for en bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Vi er veldig glade for at Skagerak Energi og NCC ville være med på dette pilotprosjektet. NCC er veldig gode på planlegging, og det fører for eksempel til at vi unngår unødvendig stans i arbeidet når maskinene skal lades»
- sier Ann-Kristin Hilsen, ass. byggeleder Bane NOR. 

Det mobile batteriet fra Skagerak Energi forsyner hele anleggsplassen. Både gravemaskin, heisekran og en del småelektrisk utstyr, lys og varme i brakkeriggen på anleggsplassen.

Batteriet byttes ut fortløpende etter behov, og transporten går på lastebil forsynt med biogass. Arbeidet er en del av utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Når det nye dobbeltsporet står klart høsten 2025, vil det være dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. 

Prosjektoppstart: Juni 2023