Uke 26 2024 installerte vi en av våre batterikontainere med lynladere for PEAB, som skal drifte flere Volvo EC230 og en brakkerigg i forbindelse med et vann og avløpsprosjekt i Granåsen, Trondheim. Prosjektet skjer i god tid før folkefesten i februar 2025 når deler av Ski VM avholdes her. 

Våre oppladbare batterier er en del av et initiativ for å fremme grønn energi og miljøvennlige alternativer til bygg- og anleggsbransjen. Vi er stolte av at PEAB har valgt å satse på våre innovative løsninger for å kunne drive sine maskiner effektivt og bærekraftig, uavhengig av tilgangen på tradisjonelle energikilder.

Batterikontaineren vi har levert, har en imponerende kapasitet på 576 kWh og kan levere en effekt på inntil hele 720 kW fordelt på to uttak. Dette gjør det mulig å lade flere maskiner raskt og effektivt, noe som er spesielt nyttig for å sikre en smidig arbeidsdag hvor ladingen kan gjennomføres i lunsjen. Selv om utstyret nå er tilknyttet strømnettet, fungerer det like godt off grid (uten tilkobling til strømnettet), noe som gir stor fleksibilitet i ulike arbeidssituasjoner. Ved å bruke oppladbare batterier som energikilde kan PEAB redusere sin avhengighet av fossile brensler og bidra til en mer miljøvennlig byggeprosess.

Våre oppladdbare batterier er et miljøvennlig alternativ til diselaggregater der elektriske gravemaskiner benyttes

Gjennom vår løsning sikrer PEAB lynlading til sine maskiner uten å måtte la seg begrense av strømnettets kapasitet. Dette er spesielt viktig i områder med ustabil strømforsyning eller der kapasiteten i strømnettet ikke er tilstrekkelig. Som en bonus effektiviserer DC-DC teknologien energiforbruket, slik at kunden får mest mulig energi for pengene. Dette bidrar til å redusere driftskostnadene samtidig som det gir en mer bærekraftig energibruk.

I tillegg til fordelene med fleksibilitet og miljøvennlighet, sikrer våre batteriløsninger også en jevn og pålitelig energiforsyning. Dette er avgjørende for å opprettholde kontinuitet i arbeidet og unngå kostbare forsinkelser.

Ved å tilby disse energiløsningene, hjelper vi våre kunder med å oppnå sine miljømål. Dette er et steg i riktig retning mot en mer bærekraftig og grønn energiframtid for byggebransjen.

Prosjektoppstart: Juni 2024