Elektrifisering er en viktig del av det grønne skiftet, og stadig nye områder tar i bruk elektriske maskiner. Skagerak Mobil Energi har som mål å bruke det siste av teknologi og løsninger for å kunne levere ren energi på steder som før ikke var mulig. Med mobile batterier er du ikke avhengig av strømnettet eller fossilt drivstoff. Vi transporterer energien til der du er når du trenger den. 

Ren energi. Hvor som helst, når som helst.

Vi har nå et aktivt samarbeid med Circle K som kommersiell aktør innen salg og distribusjon av energi. De har lang erfaring med å levere løsninger som svarer ut behov i krevende prosjekter, og sammen leverer vi robuste utslippsfrie løsninger.

Skagerak Mobil Energi er et selskap i energikonsernet Skagerak Energi. Skagerak Energi har over 100 års erfaring fra kraftmarkedet og er eid av Statkraft, Skien, Porsgrunn og Bamble kommune.