Prosjekt med graving av dyp VA grøft. Innslag av pigging og sprenging. Mye tungt arbeid med fjerning av store steiner og høy løftehøyde. Benyttet en Cat 320 Z-line (ca. 25tonn) som gjorde jobben like godt som en vanlig gravemaskin. Maskinen ble lynladet i lunsjen og gjennom natten. 

Anleggsområdet var i tettbebygd boligområde hvor ladestasjon måtte plasseres mellom innkjørsler og veikryss og i tillegg ikke være til hinder for fotgjengere og andre trafikanter.  

Gå til nyhetsartikkel: https://www.skagerakenergi.no/nyhetsarkiv/lynlader-anleggsmaskiner

Prosjektoppstart: Mai 2022