Reparasjon/oppgradering av VA-anlegg midt i Skien sentrum. Anlegget ble driftet på vinterstid og gav viktig innsikt i energibehov og driftsbilde ved lave temperaturer. På tross av vinterdrift hadde prosjektet god fremdrift så lenge økt energibehov ble lagt inn i planleggingen. Prosjektet benyttet en CAT 320 Z-line maskin.  

Prosjektoppstart: Januar 2023