Skagerak Kraft bygget om to av dammene sine, både Sporevann og Vanebu i Siljan vassdraget. De ble bygget om for å møte nye myndighetskrav og klargjøre dem for et villere og våtere klima med større flomløp og gjøre dem mer stabile mot is trykk.  

Skagerak Kraft hadde lyst til å se hvordan de kunne bruke elektriske maskiner litt utenfor hva som er vanlig standard infrastruktur som du har i byområder. Da tok de med seg Skagerak Mobil Energi sine batterier ut i Siljan sin villmark. Anleggsområdet lå langt inni skogen og hadde ikke noe strømnett tilgjengelig. Derfor passet offgrid lading fra Skagerak Mobil Energi perfekt til å lynlade begge gravemaskinene av type Cat 320 Z-line og Cat 310 Z-line i lunsjen.  

Prosjektoppstart: Mai 2023