Langs hovedfartsåren på østsiden mellom Porsgrunn og Skien fyller Marius Solaas grøfter med den helelektriske Z-line gravemaskinen. På «tanken» har han ren, fornybar energi levert i store batterier av Skagerak Mobil Energi

På oppdrag fra Skien kommune er Tveito Maskin godt i gang med arbeidet ved vann- og avløpsanlegget på Menstad. Dette er ett av 10 ulike prosjekter med elektriske gravemaskiner der Skagerak Mobil Energi bidrar med grønn energi. Maskinfører-lærling Marius Solaas (19) er svært fornøyd med arbeidsplassen, og har til tross for sin unge alder lang fartstid bak spakene i den elektriske gravemaskinen. 

– Den er akkurat som en annen maskin, men den bråker mindre og reagerer raskere. Denne har jeg måtte stille inn på «saktemodus», forteller han om den elektriske Z-Line 310. 

Hurtiglader til utslippsfrie byggeplasser

Skagerak Mobil Energis ladeutstyr leverer både hurtiglading og saktelading til utslippsfrie anleggsplasser over hele landet, også på steder uten tilknytning til strømnettet. De mobile batteriene erstatter fossilt drivstoff som dieselaggregat, og tilbyr grønn energi til elektriske anleggsmaskiner.  

Batteriene forsyner bygg- og anleggsprosjekter med elektrisitet til en rekke bruksområder, og Skagerak Mobil Energis ladeløsning kan levere ren energi til brakkerigger, byggekraner, oppvarming, belysning og mye mer i tillegg til primærområdet - nemlig å lade anleggsmaskiner hurtig. 

De mobile ladehengerne på 192 kWh, og batterikontainere på hele 572 kWh, kan løse et bredt spekter av oppdrag, også off-grid. DC-DC-ladingen gir kunden en mer effektiv ladeprosess, og i kombinasjon med semi-mobile ladestasjoner åpnes det for mange nye systemløsninger for bygg- og anleggsprosjekter. 

Grønn energi

Siden oppstarten er de mobile batteriene flyttet mellom ladeplass og anleggsplass nær 400 ganger (juni 2024). De store batteriene har reist totalt 8 800 kilometer, og transporten skjer på lastebil drevet av biogass. I 2023 ga det et beskjedent utslipp på 0,64 kg NOx og 3,73 kg CO.  

En anleggsplass med en 25 tonns gravemaskin kan ha behov for to bytter av batterikontaineren i løpet av tre driftsdager. En gravemaskin av denne størrelsen bruker mellom 40 – 80 kWh per time i aktiv drift, noe som gjør de store batterikontainerne velegnet til dette. Maskinleverandøren Nasta har i sine forsøk ladet en elektrisk gravemaskin fra 20 til 80 prosent på 20 minutter, og Skagerak Mobil Energi står klar til å tilby høy effekt for rask lading, for å sikre kundene høyest mulig driftstid på sitt utstyr. 

Mobil hurtiglader

Skagerak Mobil Energi bidro tidligere med en stor batterikontainer i prosjektet i Skien, men nå lades det fra en mindre, mobil ladehenger, noe som har vist seg å ha andre fordeler, forteller Marius Solaas. 

– Det er veldig kjekt at det går an å ta batteriet med seg. Belting med maskinen trekker mye strøm, så det prøver jeg å unngå så langt det er mulig, sier han. 

Den elektriske gravemaskinen må lades hver arbeidsdag, og ladingen må fungere for at arbeidsdagen skal bli så effektiv som mulig. 

– Det tar noe tid, men må bare planlegges godt, så går det helt fint, sier Solaas. 

Han hurtiglader maskinen til 90 prosent i lunsjen, og saktelader over natta. 

– Det er bedre for batteriet til gravemaskinen, forteller han.

– El er like bra som diesel

Maskinføreren opplever at det fortsatt er en del fordommer knyttet til elektriske gravemaskiner i bransjen. 

– Det bunner nok i patriotisme for diesel, men dette er som å kjøre en hvilken som helst annen gravemaskin. Solaas forteller at han opplevde både batteritrøbbel og ladekluss i starten. Nå går det mye bedre. 

– Det er mye problemer med andre typer maskiner også, og det tror jeg folk har lett for å glemme når vi snakker om ny teknologi og elektriske gravemaskiner.