Et samarbeid mellom partene skal se på videre utvikling og kommersialisering av Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser.  

Batteri- og ladeløsningen er under utvikling og testing hos Skagerak Energi.  

Elektriske anleggsmaskiner 

Bygg- og anleggsvirksomhet står for direkte utslipp av om lag 2,2 millioner tonn CO2 i Norge (2021). I løpet av år 2025 skal alle byggeplasser innenfor transportsektoren, i landets største byer, drives uten fossil energi.  

Ved å flytte elektrisk energi direkte til anleggsplassen, i store batterikonteinere, kan elektriske gravemaskiner og andre anleggsmaskiner lade når de trenger det, uten tilknytning til strømnettet. Batterikonteinerne flyttes deretter til oppladning, før de returneres til anleggsplassen. 

Ladestasjonene til Circle K er dimensjonert for stor pågang, og skal fortsatt stå klare til personbiltrafikken, men den gode kapasiteten kan også utnyttes til opplading av de store, mobile batteriene. Batteriene vil også kunne virke som effektstøtte til ladestasjonene i de periodene det er behov for ekstra kapasitet når det er høy trafikk på ladestasjonene. Dette er definitivt en vinn-vinn-situasjon for begge selskapene. 

Løser energiutfordringer

Circle K har nær 500 stasjoner i Norge, og er landets største stasjonsnettverk. Mobil energi-prosjektet kan dermed få en unik nærhet til kundene.

–    Circle K ønsker å tilby mobil og fleksible ladeløsninger for kunder innen bygg og anlegg. Vi er en av de mest offensive utbyggerne av hurtigladenettverk i Norge, og ser hele tiden etter innovative løsninger for våre kunder. Skagerak Energi har utviklet en mobil ladestasjon for hurtiglading, en meget interessant løsning for bruk på byggeplasser og anlegg som passer godt med våre innovative tanker innen B2B-segmentet, sier Lars Ketil Bjørnå, teknisk sjef for hurtiglading i Circle K. 

Den mobile ladeløsningen fra Skagerak Energi tilbyr høy kapasitet, høy effekt, er utslippsfri og nettuavhengig, og er et produkt som erstatter bruken av fossil energi på anleggsplassene.  

–    Slik vi ser det kan dette bli et grensesprengende samarbeid, med et felles mål: Å benytte fossilfrie ressurser til å løse energiutfordringene, sier senior forretningsutvikler Kenneth Andersen i Skagerak Energi.  

Andersen mener de to partene styrker hverandre i dette samarbeidet.  

Skalerer opp

Skagerak Energis pilotprosjekt «Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser» er nå under utprøving i Skien kommune. I samarbeid med Circle K vil vi se på mulighetene for å skalere stort opp. Målgruppen er nasjonal, men det kan også være aktuelt å satse internasjonalt med batterikonseptet for de to partene.